2011. Október 11-12.

"Az információs társadalom az alkotó tudás társadalmának digitális előtere"

Meghívó

Az Eszterházy Károly Főiskola, a HunDidac Szövetség, az Open University
Malaysia, és az egyiptomi Delta University for Science and Technology
tisztelettel meghívja Önt az
Agria Media 2011 és az ICI-11
jubileumi Információtechnikai és Oktatástechnológiai Konferenciára és Kiállításra

A rendezvény helyszíne és időpontja

Hotel Eger Park Konferenciaközpont
http://hotelegerpark.hu/

2011. október 11-12.

Határidők:

 • előadói regisztráció: 2011. június 30.
 • résztvevői regisztráció: 2011. szeptember 5.
 • az előadás egyoldalas szinopszisa: 2011. július 15.
 • az előadás elfogadásának végső határideje: 2011. augusztus 15.
 • a konferencia díja: 30.000 HUF
 • a konferencia díj befizetése 2011. szeptember 5-ig.
 • az előadás anyagának leadása: 2011. szeptember 5.
 • kiállítás regisztrálásának határideje: 2011. szeptember 15.

A jubileumi konferencia célja:

A jubileumi konferencia célja kettős. Egyrészt továbbra is fórumot kíván adni az IKT oktatás, kutatás és fejlesztés, az oktatómédia gyártás és forgalmazás szakembereinek, az IKT felhasználóinak és alkalmazóinak; elősegítvén ezzel az új kutatások eredményeinek megismerését és a szakmai tapasztalatcserét. Másrészt, a 10. találkozás kiváló alkalom az információtechnika, szoftvertechnológia, és az oktatástechnológia utóbbi 20 éves fejlődésének, hazai és nemzetközi kutatási és gyakorlati eredményeinek áttekintésére, értékelésére, s ennek alapján a jövő tudás-társadalom megközelítésére. Ph.D. hallgatóknak – a kutatási területüknek megfelelő szekcióban – kedvezményes részvételi lehetőséget biztosítunk.

A szakmai részvétel lehetséges formái:

 • hagyományos plenáris és szekció előadás, prezentáció
 • poszter-bemutató, elektronikus poszter, podcasting
 • módszertani megoldások audiovizuális dokumentumainak bemutatása
 • kiállítóként történő bemutatkozás

A konferencia szekciói és koordinátorai:

 • A pedagógusképzést segítő tudásbázisok, forrásközpontok, szolgáltató és szakértői rendszerek (Dr. Estefánné dr. Varga Magdolna, EKF Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar)
 • IKT kompetenciák a felnőttek XXI. századi tanításában-tanulásában (Dr. Tóth András, EKF Andragógiai és Közművelődési Tanszék)
 • Az újmédia és a hálózat alapú tanulás (Dr. Forgó Sándor, EKF Oktatás- és Kommunikációtechnológiai Tanszék)
 • Digitális tudásbázisok az információs társadalomban (Dr. Monok István, EKF Kulturális Örökség és Művelődéstörténet Tanszék, Lengyelné dr. Molnár Tünde, EKF Informatika Tanszék)
 • Szoftvertechnológia, kutatás, fejlesztés és innováció Web-, mobil, és vastag kliens platformon (Dr. Kovács Emőd, EKF Információtechnológiai Tanszék)
 • A mozgókép a köz- és felsőoktatásban (Dr. Szíjártó Imre, EKF Mozgóképkultúra Tanszék)
 • A hagyományos és elektronikus taneszközök akkreditációja (Dr. Nádasi András, OKNT Tankönyv és Taneszköz Bizottság, Pethő Balázs, HunDidac Szövetség)

További információ:

http://www.ektf.hu/agriamedia/

Eszterházy Károly Főiskola Médiainformatika Intézet
H-3300 Eger, Eszterházy tér 1., Pf.: 43.
Telefon: 36 (36) 520-482
Fax: 36 (36) 520-443
E-mail: amedia@ektf.hu

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a részvétel regisztrációhoz kötött. Kérjük, hogy előadói szándékát legkésőbb 2011. június 30-ig, részvételi szándékát legkésőbb 2011. szeptember 5-ig, a regisztrációs ív kitöltésével jelezni szíveskedjen.